Zróżnicowane poziomy dostępu

Łatwo konfigurowalne konta obsługi umożliwiają dostęp do właściwych danych

W małych firmach sprawa jest prosta: szef i ewentualnie pracownicy kadr mają dostęp do danych wszystkich pracowników. Jednak już w firmach zatrudniających kilkudziesięciu pracowników sprawy nieco się komplikują.
Aby ułatwić obsługę można utworzyć w systemie konta dające dostęp jedynie do przeglądania danych. Dzięki temu nie ma ryzyka, by osoba nie znająca w pełni systemu pozmieniała ważne dane. Możliwe jest wysyłanie potrzebnych zestawień przez e-mail.
Pracownicy mogą być dzieleni na grupy, komórki, brygady. Każda taka grupa ma swojego kierownika, który często podejmuje decyzje o zezwoleniach na nadgodziny dla podległych pracowników. Aby odciążyć osoby pracujące w kadrach, możemy kierownikom utworzyć konta dające dostęp wyłącznie do podległych im pracowników.

Kiosk informacyjny

  • każdy pracownik po zbliżeniu swojej karty może uzyskać dostęp do informacji o swoim czasie pracy, nadgodzinach czy wykorzystaniu urlopów
  • dane, do których dajemy dostęp można konfigurować
  • możliwe jest konfigurowanie bezobsługowych kiosków informacyjnych, na przykład wyświetlających bieżący spis osób przebywających w danym pomieszczeniu lub budynku