Czytniki biometryczne

Ze względu na obowiązujące w Polsce prawo nie oferujemy czytników biometrycznych do rejestracji czasu pracy

Zobacz orzeczenie NSA: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/11614E9554

Naczelny Sąd Administracyjny (…) stwierdza, że wyrażona na prośbę pracodawcy pisemna zgoda pracownika, na pobranie i przetworzenie jego danych osobowych, narusza prawa pracownika i swobodę wyrażenia przez niego woli. Za tak sformułowanym stanowiskiem przemawia zależność pracownika od pracodawcy. Brak równowagi w relacji pracodawca pracownik stawia pod znakiem zapytania dobrowolność w wyrażeniu zgody na pobieranie i przetworzenie danych osobowych (biometrycznych).