Urządzenia

Konwertery

Konwerter LAN

Konwerter pozwala na przyłączenie kontrolerów przejść do sieci komputerowej bez pośrednictwa komputera

Konwerter RS232

Konwerter pozwala na przyłączenie kontrolerów przejść do portu szeregowego komputera

Konwerter USB

Konwerter pozwala na przyłączenie kontrolerów przejść do portu USB.

Identyfikatory

W systemie zastosowane są bezstykowe (transponderowe) identyfikatory.
Mogą mieć postać karty lub breloczka.

Czytniki identyfikatorów

Odczytują dane i powinny być umieszczone bezpośrednio przy przejściu.
Opcjonalnie mogą być wyposażone w zegar wyświetlający godzinę.

Czytniki biometryczne

Ze względu na obowiązujące w Polsce prawo nie oferujemy czytników biometrycznych do rejestracji czasu pracy.

Czytnik TS-1

Czytnik jest przyłączany do komputera i pozwala na czytanie identyfikatorów na komputerze.

Kontroler przejścia KD 5.6

Element kompleksowo obsługujący pojedyncze przejście.
Używa oddzielnych czytników i może służyć do kontroli dostępu.

Kontroler przejścia KD 5.7

Element kompleksowo obsługujący pojedynczy punkt rejestracji czasu pracy.
Posiada zintegrowane czytniki zbliżeniowe i nie obsługuje kontroli dostępu.

123