Wymiana danych

System pozwala na synchronizację danych z innymi programami

W większości okien programu dostępny jest przycisk „Eksport” pozwalający na wyeksportowanie do pliku tekstowego danych ujętych w oknie.
Można zdefiniować automatyczne eksportowanie danych. Dane, które mają być eksportowane mogą bazować na oknach istniejących w programie albo mogą być zebrane w sposób zależny od indywidualnych potrzeb.

Najczęściej przesyłane dane

Lista pracowników »


Plan nieobecności pracowników »


Plan pracy »


Zarejestrowane odhaczenia »


Rzeczywiste nieobecności pracowników »


Dane o czasie pracy wyliczone w systemie Telsat RCP »


Dane o czasie pracy w Miejscach Powstawania Kosztów »