Samoobsługa

W systemie mogą pracować kioski informacyjne pozwalające na uzyskiwanie dostępu do danych

  • każdy pracownik po zbliżeniu swojej karty może uzyskać dostęp do informacji o swoim czasie pracy, nadgodzinach czy wykorzystaniu urlopów
  • dane, do których dajemy dostęp można konfigurować
  • możliwe jest konfigurowanie bezobsługowych kiosków informacyjnych, na przykład wyświetlających bieżący spis osób przebywających w danym pomieszczeniu lub budynku

Przykładowe terminale

Komputer z monitorem »


Komputer z monitorem i czytnikiem »


Komputer z monitorem dotykowym i czytnikiem »