Rejestracja Czasu Pracy

System Telsat RCP umożliwia proste i wydajne prowadzenie kart czasu pracy dla wszystkich pracowników


Sposoby liczenia czasu pracy »


Rozliczanie nadgodzin »


Prezentacja zebranych danych »


Źródła informacji o czasie pracy »


Kontrola autentyczności danych »


Dostęp do danych dla kierowników »


Samoobsługa pracowników »