Miejsca Powstawania Kosztów

Miejsca Powstawania Kosztów (lub Gniazda Kosztów) to szczegółowe rozliczanie czasu pracy

Standardowo rejestrowany czas pracy pracowników zostaje podzielony na pracę w różnych miejscach, na różnych stanowiskach lub nad różnymi czynnościami.

System pozwala uzyskać podsumowania czasu pracy w danym miejscu, na danym stanowisku lub nad daną czynnością. Takie możliwości są nieocenione przy rozliczaniu rzeczywistych kosztów wykonania pracy składającej się z wielu etapów.

Źródła informacji o tym, co robi pracownik

Ustawienie domyślne »


Czytnik dedykowany »


Terminal Samoobsługi »


Nadzór kierownika »

Źródła informacji mogą być dowolnie łączone.