Kontrola Dostępu

System pozwala na panowanie nad uprawnieniami pracowników do otwierania poszczególnych przejść

Za możliwość kontroli otwierania przejścia (rygiel, zwora, tripod) lub uruchamiania urządzenia odpowiedzialny jest Kontroler przejścia KD 5.6.

Kontrola Dostępu pozwala na:

  • zezwolenie lub zabronienie otwierania danego przejścia dla grupy pracowników
  • ograniczenie godzin lub dni, w których uprawnienia są nadane
  • podłączenie czujnika otwarcia drzwi, co pozwala na weryfikację, czy drzwi rzeczywiście zostały otwarte oraz czy nie zostały otwarte siłą bez odpowiednich uprawnień
Urządzenia służące do Kontroli Dostępu mają stale uaktualnianą kopię informacji o wszystkich pracownikach i ich uprawnieniach do otwierania drzwi. Urządzenia reagują w ułamku sekundy niezależnie od rodzaju łącza komunikacyjnego. Rozwiązanie gwarantuje bezproblemową pracę w razie tymczasowego braku łączności między urządzeniami a serwerem systemu.
Urządzenia systemu Telsat RCP i KD posiadają bufor pamiętający do 5000 odhaczeń pracowników. Zapewnia to szybką rejestrację wielu przechodzących osób niezależnie od łączności z serwerem systemu.
Jeszcze większe możliwości daje Zaawansowana Kontrola Dostępu z Wizualizacją.