Kontrola Dostępu z Wizualizacją

Wizualizacja pozwala na przedstawianie zaistniałych zdarzeń na planie zakładu

Za możliwość kontroli otwierania przejścia (rygiel, zwora, tripod) oraz sterowanie syreną alarmową odpowiedzialny jest Kontroler przejścia KD 5.6.

Zaawansowana Kontrola Dostępu z Wizualizacją to:

  • elastyczne konfigurowanie uprawnień pracowników do pomieszczeń w zależności od dnia i aktualnego czasu tak w małych jak i w dużych zakładach pracy
  • czujnik otwarcia drzwi weryfikujący, czy drzwi rzeczywiście zostały otwarte oraz czy nie zostały otwarte siłą bez odpowiednich uprawnień
  • obsługa syren alarmowych sygnalizujących poważne naruszenie reguł (np. otwarcie drzwi bez zezwolenia)
  • rozbrajanie alarmu i zdalne otwieranie kontrolowanych przejść z poziomu aplikacji
  • korzystanie z planu zakładu do konfigurowania systemu oraz sygnalizacji jego aktualnego stanu

Wizualizacja pozwala na przedstawienie zaistniałych zdarzeń na planie zakładu:

  • Alarm otwartych drzwi jest sygnalizowany nie tylko przy użyciu komunikatu tekstowego. Na przykład włamanie do pomieszczenia jest sygnalizowane przez jego jaskrawe mruganie na planie zakładu. Na stanowiskach nadzorujących pracę systemu możliwa jest też akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych.
  • Również konfigurowanie pracy systemu (np. czasowe odblokowanie kontrolowanych drzwi) odbywa się z użyciem wyświetlanego planu zakładu.
  • Dla zakładów, na terenie których kontrolowana jest duża ilość przejść wygodna jest możliwość zdefiniowania wielu różnych widoków zakładu (np. pokazujących ze szczegółami różne budynki lub piętra budynku) i przełączanie się między nimi w zależności od potrzeb.
Urządzenia służące do Kontroli Dostępu mają stale uaktualnianą kopię informacji o wszystkich pracownikach i ich uprawnieniach do otwierania drzwi. Urządzenia reagują w ułamku sekundy niezależnie od rodzaju łącza komunikacyjnego. Rozwiązanie gwarantuje bezproblemową pracę w razie tymczasowego braku łączności między urządzeniami a serwerem systemu.
Urządzenia systemu Telsat RCP i KD posiadają bufor pamiętający do 5000 odhaczeń pracowników. Zapewnia to szybką rejestrację wielu przechodzących osób niezależnie od łączności z serwerem systemu.