Biuro Przepustek

Biuro Przepustek – ewidencja gości odwiedzających firmę

Biuro Przepustek pozwala na:

  • prowadzenie bazy gości odwiedzających firmę
  • podział gości na firmy przez nich reprezentowane
  • prowadzenie rejestru wydanych gościom przepustek
  • wydawanie przepustek w postaci elektronicznych kart wstępu
  • rejestrowanie poruszania się gości po terenie zakładu

konfigurowanie praw wstępu gości


odczyt danych gości z dowodów osobistych


drukowanie danych na przepustce