Możliwości

Biuro Przepustek

Biuro Przepustek – ewidencja gości odwiedzających firmę Biuro Przepustek pozwala na: prowadzenie bazy gości odwiedzających firmę podział gości na firmy przez nich reprezentowane prowadzenie rejestru wydanych gościom przepustek wydawanie przepustek w postaci elektronicznych kart wstępu rejestrowanie poruszania się gości po terenie zakładu

Kontrola Dostępu z Wizualizacją

Wizualizacja pozwala na przedstawianie zaistniałych zdarzeń na planie zakładu Zaawansowana Kontrola Dostępu z Wizualizacją to: elastyczne konfigurowanie uprawnień pracowników do pomieszczeń w zależności od dnia i aktualnego czasu tak w małych jak i w dużych zakładach pracy czujnik otwarcia drzwi weryfikujący, czy drzwi rzeczywiście zostały otwarte oraz czy nie zostały otwarte siłą bez odpowiednich uprawnień…

Samoobsługa

W systemie mogą pracować kioski informacyjne pozwalające na uzyskiwanie dostępu do danych każdy pracownik po zbliżeniu swojej karty może uzyskać dostęp do informacji o swoim czasie pracy, nadgodzinach czy wykorzystaniu urlopów dane, do których dajemy dostęp można konfigurować możliwe jest konfigurowanie bezobsługowych kiosków informacyjnych, na przykład wyświetlających bieżący spis osób przebywających w danym pomieszczeniu lub…

Miejsca Powstawania Kosztów

Miejsca Powstawania Kosztów (lub Gniazda Kosztów) to szczegółowe rozliczanie czasu pracy Standardowo rejestrowany czas pracy pracowników zostaje podzielony na pracę w różnych miejscach, na różnych stanowiskach lub nad różnymi czynnościami. Źródła informacji o tym, co robi pracownik

Rejestracja Czasu Pracy

System Telsat RCP umożliwia proste i wydajne prowadzenie kart czasu pracy dla wszystkich pracowników

Kontrola Dostępu

System pozwala na panowanie nad uprawnieniami pracowników do otwierania poszczególnych przejść Kontrola Dostępu pozwala na: zezwolenie lub zabronienie otwierania danego przejścia dla grupy pracowników ograniczenie godzin lub dni, w których uprawnienia są nadane podłączenie czujnika otwarcia drzwi, co pozwala na weryfikację, czy drzwi rzeczywiście zostały otwarte oraz czy nie zostały otwarte siłą bez odpowiednich uprawnień

Fotorejestracja zdarzeń

Kamera wykonuje zdjęcia w momencie zarejestrowania odhaczenia pracownika na obserwowanym czytniku Możliwości konfiguracyjne standardowo jedna kamera obserwuje jedno przejście jeżeli jest możliwe znalezienie odpowiedniego miejsca, jedna kamera może obserwować kilka przejść jeden czytnik może spowodować wykonanie zdjęć jednocześnie z kilku kamer.

Rejestracja Czasu Pracy

System Telsat RCP umożliwia proste i wydajne prowadzenie kart czasu pracy dla wszystkich pracowników.

Kontrola Dostępu

System pozwala na panowanie nad uprawnieniami pracowników do otwierania poszczególnych przejść.

Fotorejestracja zdarzeń

Kamera wykonuje zdjęcia w momencie zarejestrowania odhaczenia pracownika na obserwowanym czytniku.

12