Bezpieczeństwo danych

System zapewnia programowe i techniczne metody zapewniające bezproblemową pracę niezależnie od sytuacji

Najczęściej występującym zakłóceniem jest planowany lub nieplanowany brak komunikacji między serwerem systemu, a urządzeniami. Może być on spowodowany na przykład wyłączeniem niektórych urządzeń w sieci lokalnej, problemami w łączności przez internet lub przez sieć komórkową.
Urządzenia służące do Kontroli Dostępu mają stale uaktualnianą kopię informacji o wszystkich pracownikach i ich uprawnieniach do otwierania drzwi. Urządzenia reagują w ułamku sekundy niezależnie od rodzaju łącza komunikacyjnego. Rozwiązanie gwarantuje bezproblemową pracę w razie tymczasowego braku łączności między urządzeniami a serwerem systemu.
Urządzenia systemu Telsat RCP i KD posiadają bufor pamiętający do 5000 odhaczeń pracowników. Zapewnia to szybką rejestrację wielu przechodzących osób niezależnie od łączności z serwerem systemu.
Pewność danych nie byłaby wystarczająca, gdyby uszkodzenie dysku twardego lub infekcja wirusowa mogły uszkodzić dane już po zebraniu ich w programie. W tym celu program ma wbudowane funkcje służące do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych. Dla większego bezpieczeństwa kopie mogą być wykonywane na innym dysku twardym lub na innym komputerze.
W razie konieczności odtwarzania danych z kopii bezpieczeństwa system pozwala na uzupełnienie odtworzonych danych ostatnimi zdarzeniami zarejestrowanymi w urządzeniach (do 5000 zdarzeń w każdym urządzeniu). Pozwala to na uniknięcie utraty danych zarejestrowanych już po wykonaniu ostatniej kopii bezpieczeństwa.