Mini RCP od 1470 zł!

Już w cenie 1470 zł netto proponujemy profesjonalny system Rejestracji Czasu Pracy

System Mini RCP składa się z jednego urządzenia rejestrującego wejścia i wyjścia pracowników podłączonego do komputera oraz niezbędnego oprogramowania.

Mini RCP pozwala na w pełni profesjonalną pracę

  • urządzenie rejestrujące wejścia i wyjścia pracowników pracuje niezależnie od komputera
  • komputer nie musi być włączony
  • kopie bezpieczeństwa zapewniają możliwość odtworzenia danych w razie uszkodzenia komputera
System można dowolnie rozwijać w przyszłości. Urządzenia są uniwersalne i mogą być wykorzystane do przyszłej rozbudowy systemu.

Przykładowe ścieżki rozszerzania możliwości systemu

  • zwiększenie ilości obsługiwanych pracowników (nawet do 10000 osób)
  • możliwość pracy w programie na wielu komputerach jednocześnie
  • obsługa w jednym programie wielu urządzeń rejestrujących
  • połączenie oddziałów firmy znajdujących się w innych budynkach i miastach
  • obsługa Kontroli Dostępu do pomieszczeń
  • fotorejestracja zdarzeń