Komunikacja w każdym miejscu

Gwarantujemy łączność niezależnie od warunków

Elementy systemu Telsat RCP i KD mogą być połączone

 • bezpośrednio do komputera za pomocą kabli o dowolnej długości
 • przez firmową sieć komputerową (LAN)
 • przez firmową sieć rozległą i internet do łączności między oddziałami firmy
 • bezprzewodowo za pośrednictwem sieci WiFi
 • za pomocą konwencjonalnej linii telefonicznej przy wykorzystaniu modemów
 • za pomocą sieci komórkowej
Łączność za pomocą sieci komórkowej pozwala na łatwe przenoszenie punktów rejestracji w nowe miejsca pracy. Jest to szczególnie przydatne na budowach, gdzie po zakończeniu budowy urządzenia można przenieść na nowe miejsce.
Niezależnie od użytego sposobu łączności elementy systemu nie wymagają dodatkowego komputera. Pozwala to na łączność z miejscami, w których instalacja komputera jest niepotrzebna.

Dostęp do danych umożliwia

 • firmowa sieć komputerowa (LAN)
 • firmowa sieć rozległa i internet do łączności z oddziałami firmy
 • łączność bezprzewodowa za pośrednictwem sieci WiFi
 • łączność przez konwencjonalne linie telefoniczne
 • łączność przez sieć komórkową

Zobacz przykładowe schematy komunikacji

z wykorzystaniem LAN »


z wykorzystaniem USB »


z wykorzystaniem GPRS »

Dostęp do danych uzyskuje się poprzez podanie loginu i hasła. Dostęp jest niezależny od wykorzystywanego sposobu łączności.