Indywidualne rozwiązania

Indywidualne rozwiązania dostosowane do potrzeb

System Telsat RCP jest rozwiązaniem autorskim firmy Telsat

Zarówno urządzenia jak i oprogramowanie zostało przez nas samodzielnie zaprojektowanie i wdrożone do produkcji.

Wybierając system Telsat RCP i KD wspierasz polską myśl techniczną.

Mamy pełną kontrolę nad wszystkimi składnikami systemu. Oznacza to, że możliwości modyfikowania pracy systemu pod kątem nietypowych potrzeb są niemal nieograniczone. Jeśli masz indywidualne potrzeby dotyczące pracy systemu – skontaktuj się z nami.

Przykładowe zindywidualizowane rozwiązania wdrożone u klientów:

Miesięczne zestawienia czasu pracy Personelu Konsultanta

Wybór przez strażnika osób do kontroli

Kontrola wydawania posiłków na stołówce

Autoryzacja pracowników w celu korzystania z zewnętrznej aplikacji